Технічні характеристики

В житлових будинках дозволяється встановлювати побутові газові плити і водона­грівачі, установки для поквартирного опалення. Максимальна поверховість будинків, в яких для задоволення господарсько-побутових потреб мешканців і потреб у теплоті можна розміщувати перераховані вище прилади, визначається вимогами СНиП 2.08.01-89 та ДБН В.2.5-20-2001 і становить:

1) побутові газові плити - 10;

2) водонагрівачі для гарячого водопостачання - 5;

3) опалювальні установки - 5 поверхів.

Для опалення приміщень житлових будинків висотою до 10 поверхів включно можна встановлювати газові каміни, калорифери тощо, які мають герметичну камеру зго­ряння (топку) з відводом продуктів спалювання через зовнішню стіну будинку (верти­кальні ділянки димоходів відсутні).

Розміщувати газове устаткування необхідно у відповідності з його паспортною ха­рактеристикою, а при її відсутності - виходячи з умов протипожежної безпеки (з дотри­манням необхідної межі вогнестійкості будівельних конструкцій), зручності монтажу, експлуатації та ремонту (відстань від виступаючих частин газового обладнання по фронту та у місцях проходу людей повинна бути не меншою (у просвіті, ніж 1 м).

В громадських будинках може бути встановлене побутове газове обладнання і теплогенеруючі установки потужністю до 200 кВт. Це не стосується дитячих дошкільних і шкільних закладів, спальних корпусів лікарень і санаторіїв, культурних і культових закла­дів та інших будинків і прибудов до них з одночасним перебуванням в них 50 і більше осіб.

У вбудованих в житлові будинки приміщеннях і прибудовах до них, в яких розмі­щуються невеликі комунально-побутові споживачі: підприємства громадського харчуван­ня, побутового обслуговування населення, медичні заклади тощо, також дозволено розмі­щувати опалювальне обладнання загальною тепловою потужністю до 200 кВт, а також по­бутові газові прилади. При цьому вони повинні бути встановлені в окремих приміщеннях з дотриманням вимог.

Забороняється встановлювати будь-які газові прилади в:

1) коридорах загального користування (в коридорах індивідуального користування іс­нуючих житлових будинків при дотриманні певних умов дозволено встановлення га­зових плит);

2) санітарних вузлах;

3) підвальних поверхах або підвалах (окрім підвалів індивідуальних житлових будин­ків, які мають природне освітлення);

4) гуртожитках усіх типів.

За погодженням з органами газового нагляду, Держнаглядохоронипраці України, експлуатаційних організацій газових господарств може бути допущене певне відхилення від вимог нормативних документів щодо розміщення побутових газових прила­дів, опалювальних котлів тощо.


2332835410835086.html
2332845893736034.html
    PR.RU™